Obrońca, Miecz koronacyjny Przymierza Zachodniego

Obro_ca1.png

Obrońca Wrynnów to długie ostrze wykute na zlecenie Lorda Wrynna w czasach pierwszych wojen z orkami. Gdy syn lord, Varian Wrynn wszedł w dorosły wiek ojciec przekazał mu tą niezwykłą broń, która była symbolem siły i władzy rodu Wrynn. Młody Varian stając się królem nakazał by Obrońca, niezależnie od tego kto będzie zasiadł na tronie na zawsze stał się ostrzem królewskim. Po śmierci Variana ostrze zostało złożone w królewskim skarbcu i zwyczajowo jest używane jedynie w trakcie ważnych ceremonii. Pomimo licznych sprzeciwów, król-regent Landen Wrynn nakazał oddanie mu ostrza, która uznał za symbol dla całego ludu Przymierza, symbol, który powinien dzierżyć ich największych obrońca – król.

Obrońca został wykuty z mieszanki srebrnej stali, dobrowej amnijskiej stali oraz mithrilu. Nad dopracowaniem pozłacanych elementów pracowali złotnicy całego zachodu tak by uczynić ostrze niezrównanie pięknym, ale praktycznym w bitwie.
Plotki głoszą, że ostrze nasączone jest magią, zaś każdy trafiony tym ostrzem wróg Przymierza niechybnie zginie.

Obrońca, Miecz koronacyjny Przymierza Zachodniego

Powstanie Pradawnych Paler