Charles Suffock

Książe Neverwinter i ziem przyległych, Generał-porucznika 1-wszego Korpusu Ekspedycyjnego Przymierza

Description:
Bio:

“Król, honor, ojczyzna – to moje motto.”

Pochodzący ze zubożałej rodziny szlacheckiej z pogranicza Wrót Baldura, Charles Suffock został wyniesiony do godności księcia Neverwinter przez króla-regenta Landena Wrynna. Znany na dworze jako człowiek raczej wycofany i skupiony na swoich zadaniach człowiek, ignorujący raczej politykę. Zasłynął w w ubiegłych latach jako aduitant Marszałka Lothara Wrynna za co Marszałek awansował go do rangi generała-porucznika i oddał w dowodzenie słynny 1-wszy Korpus Ekspedycyjny, który odniósł kluczowe zwycięstwa strategiczne w czasie wojny z Zakharą jednak jego chwała już dawno przeminęła, książe Suffock obrał za swój cel przwrócenie blasku podległym mu oddziałom. Ostatnimi czasy został wysłany do Adelaven by negocjować warunki sojuszu z królem von Kaizerem. Choć wielu członków dworu było rozczarowanych decyzją regenta ten wydaje się pokładać ogromne nadzieje w młodym dowódcy.

Charles Suffock

Powstanie Pradawnych Paler